Види теплопередачі урок з фізики в 8 класі

Види теплопередачі урок з фізики в 8 класі 

Цілі: ознайомити учнів із видами теплопередачі: теплопровідністю, конвекцією, випромінюванням; фор¬мувати вміння пояснювати ці явища на основі знань про молекулярну будову речовини; виховувати пра-цьовитість та вміння ухвалювати колективне рішення; розвивати пізнавальну активність, творчі здібності, ці¬кавість до фізичної науки.
Обладнання:  металева дротина, пальник, цвяхи, пластилін, пробірка з чистою во¬дою, марганцевокислий калій, манометр, теплоприй¬мач, термос.
Технічні засоби: магнітна дошка, демонстрація слайдів за допомогою комп'ютера.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (2 хвилини)
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. Гра «Аукціон» (7 хвилин)
Клас ділиться на команди — ряди. Капітани команд вибирають картки, розкладені на столі.
Внутрішня енер¬гія — це... Теплообмін та ви¬конання роботи над тілом — це...
Якщо тіло здій¬снює механічний рух... Температура збільшується...

Шматок льоду, розжарене вугілля, тіло людини... Тіло змінює своє положення відносно інших тіл...

На магнітній дошці розташовані картки з на¬писами:
Внутрішня енергія тіла не змінюється Потенціальна й кінетична енергія частинок, з яких складаються тіла
Внутрішня енергія тіла збільшується Способи зміни внутрішньої енергії
Внутрішня енергія тіла зменшується Тіла, що мають внутрішню енергію


Завдання командам — знайти відповідність між отриманими картками й записом на дошці.
Після виконання завдання вчитель пропонує підбити підсумок одному з охочих учнів (скласти повну відповідь за картками).
Внутрішня енергія — потенціальна й кінетична енергія частинок, з яких складаються тіла; шматок льо¬ду, розжарене вугілля, тіло людини — це тіла, що мають внутрішню енергію; теплообмін та виконання роботи над тілом є способами зміни внутрішньої енергії; якщо температура тіла збільшується — його внутрішня енергія збільшується; якщо температура тіла зменшу¬ється — його внутрішня енергія зменшується; якщо тіло здійснює механічний рух або змінює своє положення віднос¬но інших тіл, то його внутрішня енергія не змінюється.)
III. МОТИВАЦІЯ НАЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (8 хвилин)
Учитель: Перед вами на дошці записані при¬слів’я. Як на вашу думку, про що в них ідеться?
1. Борони нас, Боже, од вербових дров, телячого кожуха, заячої шапки.
2. Де руки гріть — там треба і вогню горіть.
3. Не бери заліза в руки, доки на нього не плю¬неш.
4. Хто на гарячім попечеться, то і на холодне дме.
5. Лиха тому зима, в кого кожуха нема.
Учні висловлюють свої думки.
Учитель: Сьогодні на уроці ми з’ясуємо з вами природу тих явищ, про які йдеться в прислів’ях.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (20 хвилин)
Учитель. Одним із способів зміни внутрішньої енергії є теплообмін. Теплообмін може здійснюватись в різні способи. (Запис на дошці.)
Розглянемо досліди.
Учень (під контролем учителя). Дослід 1. Один кінець товстої мідної дротини закріплюють у штативі, а до неї прикріплюють пластиліном кілька цвяхів. Якщо нагрівати віль¬ний кінець дротини в полум’ї спиртівки, пласти¬лін плавиться й цвяхи поступово відпадають від дротини. Спочатку відпадуть ті, які розташовані ближче до полум’я, потім по черзі відпаде решта. Як передається енергія по дротині?
Учні висловлюють свої думки.
Учень (під контролем учителя). Дослід 2. На столі сто¬ять три кружки: фарфорова, пластмасова, метале¬ва. У кожну кружку налито порівну гарячої води. З’ясувати, стінки якої кружки найтепліші й чо¬му. (Метал має найбільшу теплопровідність.).
Учитель: Пояснення до слайдів. Вовна, пух, хутро та інші пористі тіла між своїми волокнами містять пові¬тря, тому мають погану теплопровідність і захи¬щають тіло тварин від охолодження.
Захищає тва¬рин від охолоджен¬ня й жировий шар, який є у водоплавної птиці, у китів, мор¬жів, тюленів.
 
Слайд 1.
Речовини з малою те¬плопровідністю використо¬вують там, де треба вберег-ти тіло від охолодження або нагрівання.
Цегляні стіни добре за¬хищають повітря в кімнаті від охолодження. Льох обкладають соломою, тир¬сою, землею, які мають погану теплопровідність, вони уберігають продукти, що є в льоху, від нагрі¬вання.
 
Слайд 2.

Учень (під контролем учителя). Дослід 3. Спостереження переміщення шарів рідини під час нагрівання. На вогонь ставлять скляну колбу з водою, попередньо опустивши на її дно кристалик марганцевокислого калію. Нагріті нижні шари води, підфарбовані марганцевокис¬лим калієм у фіолетовий колір, виштовхуються холодною водою й піднімаються вгору. Завдяки такому руху вся вода рівномірно прогрівається. Енергія переноситься з одного місця в інше пото¬ками речовини чи газу.
Учні висловлюють свої думки.
Учитель. Унаслідок конвекції повітря біля стелі кімна¬ти тепліше, ніж біля підлоги. Це можна перевіри¬ти, вимірюючи температуру в цих місцях за допо¬могою кімнатного термометра.
 
Слайд 3.
Конвекція проявляється під час утворення пічної тяги. Щоб зберегти гарячими воду та їжу або вберегти лід чи морозиво від танення, корис-туються термосом.
Учень (під контролем учителя). Дослід 4. Візьмемо прилад теплоприймач — плоску круглу коробку, один бік якої відшліфова¬но, як дзеркало, а другий покрито чорною матовою фарбою. Усередині коробки є повітря, яке може виходити крізь отвір у теплоприймачі. З’єднаємо теплоприймач із рідинним манометром і піднесе¬мо до теплоприймача електричну плитку, нагріту до високої температури. Ми помітимо, що стовп¬чик рідини у манометрі переміститься. Очевидно, повітря в теплоприймачі нагрілось і розширилось. Нагрівання повітря в теплоприймачі можна пояс¬нити лише передаванням йому енергії від нагріто¬го тіла. Як передавалась енергія в цьому випадку?
Учні висловлюють свої думки.
Якщо теплоприймач повернути до нагрітого тіла спочатку чорним, а потім блискучим боком, то стовпчик рідини в трубці манометра перемі-щуватиметься в першому випадку на більшу від¬стань, ніж у другому. Це показує, що тіла з тем¬ною поверхнею краще поглинають енергію й біль¬ше нагріваються. Встановлено, що тіла з темною поверхнею й швидше охолоджуються випроміню¬ванням. Випромінювання, поширюючись від тіла, па¬дає на інші тіла. Тіла нагріваються по-різному, за¬лежно від стану поверхні.
V. ОСМИСЛЕННЯ ОБ'ЄКТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ. РЕФЛЕКСІЯ. (5хвилин)
Бліцопитування (Учитель)
1.Для пошиття верхнього одягу пропонують такі тканини: сукно, хутро, льон, шовк. Які з цих тканин ви візьмете й чому?
Відповідь учня.
2.Чому горобці й синиці в сильні морози настов¬бурчують пір’я?
Відповідь учня.
3. Які фабричні труби краще застосовувати: це¬гляні чи залізні?
Відповідь учня.
4. Де слід розташувати кватирку у віконній рамі — внизу чи вгорі? Чому?
Відповідь учня. 
5. Чому вентилятори для очищення повітря зде¬більшого розташовують біля стелі?
Відповідь учня.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ (2 хвилини)
Оцінювання учнів.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (1 хвилина)
§ 44, Гл. 4. Підготувати повідомлення на тему «Теплопередача в природі і техніці».
ЛІТЕРАТУРА
1.Біда Д.Д. Інтерактивні уроки фізики / Д. Д. Біда. — X. : Основа, 2005.
2.Сиротюк В.Д. Фізика: підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2008.
3.Старощук В. Фізика. Цікаві демонстрації /В. Старощук. —Тернопіль :Навчальна книга —Богдан, 2002.
4.Шарко В.Д. Сучасний урок фізики / В.Д. Шарко. – К., 2005.


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Мерзляк Математика 6 клас гдз

Виленкин 5 математика

гдз математика 6 Виленкин


Погода

СтатистикаОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

de